สมัครสมาชิก (โปรดกรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน)

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อผู้ใช้ต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ a-z หรือ ตัวเลขเท่านั้น จำนวนตัวอักษร 6-14 ตัวอักษร
รหัสผ่านต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษรวมกับตัวเลขอย่างน้อย 6 ตัวอักษร
เบอร์โทรศัพท์ต้องเป็นลักษณะที่ถูกต้อง เช่น 088-888-8888

ข้อมูลธนาคาร

ชื่อบัญชีจะต้องตรงกับบัญชีที่ใช้ฝาก-ถอนเท่านั้น